Bản ghi các cuộc triển lãm của chúng tôi

• Vào tháng 4 năm 2021, tham gia Chi nhánh Đúc chính xác của Hiệp hội đúc Trung Quốc

• Vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, Yungong Technology tham gia ". Lễ hội thương mại điện tử Wuhan Liangzhilong Trung Quốc lần thứ 9 vào năm 2021"

• Ngày 21 tháng 4 năm 2021, Yungong Technolgoy tham gia Hội nghị Đổi mới và Xu hướng ngành công nghiệp đúc Trung Quốc lần thứ 15

Our Exhibitions record-03
Our Exhibitions record-02
Our Exhibitions record-01
Honorary Certificate-1
Honorary Certificate-2